Tarif Gönder

Neden ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşturmalıyız?

21.10.2021
1.813

ISO 22000, gıda güvenliği yönetimine ISO 9001 yaklaşımını ve her düzeyde gıda güvenliğinin güvencesi için HACCP’i birleştiren uluslararası kabul görmüş bir standarttır. Standart, bir kuruluşun gıdanın güvenli olduğundan emin olmak için güvenlik tehlikelerini kontrol etme yeteneğini nasıl gösterebileceğinin haritasını çıkarır.

Gıda güvenliği küresel bir endişedir. Yaralanma veya hastalığın gıda tüketiminden kaynaklanmayacağının pratik kesinliği olarak tanımlanabilir. Dünya çapında çok çeşitli ISO 22000 kategorilerini sertifikalandırıyoruz.

ISO 22000, gıda tedarik zincirindeki herhangi bir kuruluş tarafından kullanılabilir. Standart, gıda güvenliği komisyonu tarafından geliştirilen bir Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sisteminin ilkelerini bütünleştirir. Denetlenebilir gereklilikler sayesinde, HACCP planını diğer gıda güvenliği sistem gerekliliklerinin yanı sıra ön koşul programları ile birleştirir.

ISO 22000: 2018 gıda güvenliği yönetim sistemi sertifikasyonuyla ilintili olan https://certifications.controlunion.com/en/certification-programs/certification-programs/iso-22000-food-safety-management-system ve gıda güvenliği sertifikasyonuna dair bilgilere https://www.adlbelge.com/ kaynaklarından çok çeşitli gıda zinciri sektörleri adına küresel olarak geçerli akredite sertifika sağlayan firmalara görebilirsiniz. Bunlara gıda üretimi, yem üretimi, depolama ve dağıtım veya ambalaj ve ambalaj malzemesi üretimi dahildir.

ISO 22000’in Uygulanması Firmanıza Ne Gibi Faydalar Sağlayabilir?

– İyileştirilmiş yönetim ve iletişim.

– Kalite, güvenilirlik ve güvenlik güvenceleri.

– Geri çağırma maliyetlerini azaltın.

– İyileştirilmiş itibar ve marka sadakati.

– Açıklamalara daha fazla güven.

– Gıda kaynaklı sağlık problemlerinin azaltılması.

– Gıda endüstrisinde daha kaliteli ve daha güvenli işler.

– Kaynakların daha iyi yönetilmesi verimliliğin ön plana çıkarılması.

– Daha etkili gıda güvenliği tehlike kontrolü.

– Ön koşul programlarının sistematik yönetimi.

– Karar almak için geçerli bir temel.

– Kontrol önceliklere odaklandı.

– Tekrarlamayı azaltarak kaynak tasarrufu sağlar.

– Daha iyi planlama, daha az işlem sonrası doğrulama.

– Bir gıda güvenliği yönetim sisteminin geliştirilmesi.

ISO 22000 Ne Anlama Geliyor?

ISO 22000, çiftlikten çatala gıda zincirindeki her kuruluşa uygulanabilen bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemidir. ISO 22000 sertifikası almak, bir şirketin müşterilerine bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olduklarını göstermesine olanak tanır. Bu, müşterinin ürüne güven duymasını sağlar. Müşterilerin güvenli gıda talep etmesi ve gıda işleyicilerinin tedarikçilerinden elde edilen malzemelerin güvenli olmasını talep etmesi nedeniyle bu durum giderek daha önemli hale geliyor.

Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasyonunu geliştirdi: ISO 22000. ISO ve üye ülkeleri, Kalite Yönetim Sistemi yaklaşımını kullandılar ve yaygın olarak kullanılan ve kanıtlanmış HACCP ilkelerini ve İyiliğini birleştirerek bunu Gıda Güvenliğine uygulamak üzere uyarladılar.  Üretim İlkeleri (ISO 22000: 2018’de Ön Koşul Programları O-ÖGP tarafından ele alınmıştır).

Standardın Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri süreçleri ve prosedürleri için gereksinimleri vardır ve kuruluşun ön koşul programlarını ve HACCP’yi uygulamasını gerektirir.

Diğer bazı Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Sertifikasyon programlarından (örneğin FSSC 22000) farklı olarak ISO 22000, ön koşul programları (OGP’ler) için özel gereksinimlere sahip değildir, ancak kuruluşun uygun programları tanımlamasını ve uygulamasını gerektirir. Bu, onu daha esnek hale getirir ve her türden gıda kuruluşu ISO 22000’i uygulayabilir ve sertifikalandırılabilir.

Gıda işleyicileri ve üreticileri, PRP programlarını geliştirmek için ISO Teknik şartnamesi ISO/TS 22002-1’i kullanabilir. Bu kuruluşlar için geçerli olan PRP programlarının gerekliliklerini özetlemektedir. Ana hatlarıyla belirtilen gereksinimler geniş çapta kabul görmektedir ve FSSC 22000 Sertifikasyon şeması için ISO 22000 ile birlikte kullanılan kamuya açık spesifikasyonlarına olan gereksinimlere eşdeğerdir.

ISO 22000, Global Gıda Güvenliği Girişimi tarafından kıyaslanmış bir standart değildir. Bu, müşteri tabanınız veya sektörünüz bir uluslararası kuruluşlar tarafından tanınan standart arıyorsa, ISO 22000’e en çok benzeyen FSSC 22000’e veya GFSI tarafından tanınan diğer sertifikasyon şemalarından birine bakmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu yazının orijinal metnine https://online-training.registrarcorp.com/resources/what-is-iso-22000/ bağlantısından erişebilirsiniz.

ISO 22000 Gerekleri Nelerdir?

ISO 22000, bir Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi kurmanızı gerektirir. Bu, tesisinizin tamamında aşağıdakileri içeren belgelenmiş bir sisteme sahip olacağınız ve tam olarak uygulanacağı anlamına gelir:

– Temiz bir sıhhi ortam sağlamak için yürürlükte olan etkili ön koşul programları

– Gıda güvenliği tehlikelerini belirlemek, önlemek ve ortadan kaldırmak için geliştirilmiş bir Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Planı,

– Yönetim ve iş planlaması yönlerinden gıda güvenliğini etkileyen günlük iletişim ve operasyonlara kadar, kuruluşunuz genelinde gıda güvenliğini yönetmek için belgelenmiş gıda güvenliği yönetim sistemi süreçleri oluşturdu.

ISO 22000 standardı, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tarafından ele alınması gereken özel gereksinimleri içermektedir. Standart, aşağıdakileri içeren gıda güvenliği yönetim sistemi süreçlerini gerektirir:

– Kuruluşunuz için üst yönetim tarafından geliştirilen genel bir Gıda Güvenliği Politikasına sahip olmak.

– Şirketlerinizi bu politikaya uymaya yönlendirecek hedefler belirlemek.

– Bir yönetim sisteminin planlanması ve tasarlanması ve sistemin belgelenmesi.

– Sistemin performansının kayıtlarının tutulması.

– Bir Gıda Güvenliği Ekibi oluşturmak için nitelikli bireylerden oluşan bir grup oluşturmak.

– Şirket dışındaki önemli kişilerle (mevzuat, müşteriler, tedarikçiler ve diğerleri) etkili iletişim sağlamak ve etkili iç iletişim için iletişim prosedürlerini tanımlamak.

– Acil durum planına sahip olmak.

– Şirket yönetimi için GGYS gözden toplantıları kuruluş performansını değerlendirmek için.

– Gıda güvenliğini sağlamak için uygun şekilde eğitilmiş ve kalifiye personel, yeterli altyapı ve uygun çalışma ortamı dahil olmak üzere GGYS’nin (gıda güvenliği yönetim sistemi) etkin çalışması için yeterli kaynakların sağlanması.

– Ön Koşul Programlarının Uygulanması.

– HACCP koşullarını uygulamak ve takip etmek.

– Ürün tanımlaması için izlenebilirlik sistemi kurmak.

– Düzeltici faaliyet sisteminin kurulması ve uygun olmayan ürünün kontrolü.

– Ürünün geri çekilmesini ele almak için belgelenmiş bir prosedürü sürdürmek.

– İzleme ve ölçüm cihazlarının kontrolü.

– İç denetim programının oluşturulması, sürdürülmesi ve sürdürülmesi.

– ISO 22000 GGYS’nin sürekli olarak güncellenmesi ve iyileştirilmesi.

Bugün dünyanın hemen her ülkesinde bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olmayan ve ülkeler arası çalışan firma neredeyse kalmadı. Her ileri doğru adımın gıda güvenliğine katkıları dikkate alındığında neden sağlam bir GGYS’ye ihtiyaç olduğu daha anlaşılabilir olmaktadır.

ETİKETLER: ,

SENDE TARİFİNİ GÖNDER
YAZAR BİLGİSİ
yemek24
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.